Loodusõpe

Pivarootsi õppe- ja puhkekeskus on keskendunud keskkonnateadlikkuse tõstmisele.

Praktiliseks loodusõppeks on palju võimalusi:

  • vaatetorn;
  • loodusmaja;
  • loodusõpperada, territooriumile on paigaldatud 16 teabetahvlit kohaliku liigirikkuse ja vaatamisväärsuste kohta;
  • erinevate loodusobjektide tundmaõppimine läbi kirjanduse, mängude ja vaatluste.

Loodusõpperajal on paigaldatud infotahvlid: Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuse ja Pivarootsi ajalugu; Liivi lahes elavad kalad; piirkonna iseloomulikumad samblad ja samblikud; kivimid; seened ja metsamarjad; putukad ja ämblikud; puud ja põõsad; rohttaimed; imetajad; linnud; kahepaiksed ja roomajad; maastik.

Õpperaja paremaks rakendamiseks ja teadmiste kinnistamiseks on koostatud töölehed. Töölehed koosnevad erinevatest loodushariduslikest ülesannetest, mis aitavad paremini loodust tundma õppida ja suurendada teadmisi Pivarootsi piirkonna ja looduse kohta.

Makroobjektide, putukate, veeelustiku, tigude-karpide, okaste-lehtede, pungade-õite ja lindude, loomade, ilmastiku, taimede ning mulla ja liiva, selle elanike vaatlemine väli- ja sisetingimustes. Selleks on soetatud erinevaid tehnilised õppevahendid: tops-, putuka- ja klassikalised luubid; binokulaarmikroskoobid; putukavõrgud ja veeelustiku kahvad; binoklid.

Eluslooduse tundmaõppimine teemakohase õppekirjanduse abil. Määrajate kasutamine loodusvaatlustel, lindude, taimede, seente, metsamarjade, puuliikide, loomajälgede ja muu määramisel ning hiljem CD-lt linnulaulu ja metsahäälte kuulamine. Määrajad on koostatud tunnustatud spetsialistide ning eelkõige eesti autorite poolt. Uurimuslikke ülesandeid ja loodusvaatlusi saab täita õppekäikudel, välitundides ning meeskonnatööna. Olemas väike loodushariduslik raamatukogu.

Mängulise lähenemise annavad loodusharidusele loodusõpet ja -vaatlust ning keskkonnateadlikkust ja -haridust arendavad laua- ja kaardimängud. Õuesõppel tööülesannete kinnistamiseks, töölehtede ja vaatluspäevikute täitmiseks on olemas kirjutusalused.

Orienteerumine, maastikumängud, plaanide joonistamine õuesõppel, ilmakaarte õppimine, asukoha määramine, sihtpunktivalikud käsi GPS-iga. Tehniline abivahend, mis külastajatele väga meeldib ja meeskonnatöö põnevaks teeb ning omakorda mitmekesistab teadmisteprotsessi ja suurendab huvi antud valdkondade vastu.
GPS´e kasutatakse maastikumängude abivahendina, ülesannete täitmisel.

Eesmärk on tõhustada jätkusuutlikku loodushariduslikku tegevust ja parandada keskkonnateadlikkust.
Eluslooduse tundmaõppimine peab üldjuhul toimuma looduses. Uurimuslikke ülesandeid saab täita eelkõige õppekäikudel, välitundides või ka kodutööna. Õpikuteksti lugemine ning selle põhjal töövihiku täitmine ei ole kõige sobilikum viis loodusalaste teadmiste omandamiseks.